Preview Mode Links will not work in preview mode

Svenskt skämtlynne

Sep 26, 2022

Thomas är i dalarna och Pontus har ett tvångsförhållande med en katt. 

Plus tre gamla skämt förstås. 


Sep 18, 2022

Pontus har byggt en hylla och Thomas har varit på Naturhistoriska.

Plus tre gamla skämt förstås.


Sep 12, 2022

Pontus har varit på valvaka och Thomas har varit i Spanien.

Plus tre gamla skämt förstås. 


Sep 4, 2022

Thomas är sur över sin lägenhet och Pontus bär skulden för att Postnord existerar.

Plus tre gamla skämt förstås.